Vicent Sanchís al Philippines Club

Sala de reunions del Philippines Club. Daniel Escalé

 

L’audiovisual: un sector estratègic

El 27 de juliol els productors de PAC i Vicent Sanchis s’han trobat al Philippines Club per tractar diferents temes que afecten el sector audiovisual i la televisió pública catalana.

Quan TV3 va néixer era el tercer canal, junt amb les altres dues televisions públiques. No existien ni les televisions privades, ni els gegants internacionals com Netflix. Des de llavors s’han incrementat els canals amb la irrupció de la televisió privada. Però també s’han multiplicat les finestres de projecció.

Així doncs sorgeix una primera qüestió que arrossega tota una problemàtica en relació amb el finançament de la televisió catalana. En l’era de la telefonia mòbil i les múltiples plataformes, com competir amb els gegants mediàtics i les televisions privades?  I com justificar una inversió pública que en el panorama actual difícilment sembla viable?

A aquesta situació es suma l’actual clima d’incertesa política, pocs mesos abans del referèndum de l’1 d’Octubre a Catalunya i la recent anul·lació del cànon digital. Davant d’aquest panorama Sanchis recalca la necessitat de fer una reflexió. Sinó ens trobem davant d’un model de televisió autonòmica que d’aquí a uns anys serà difícilment sostenible.

Vicent Sanchís

L’importància de la televisió

Els productors de PAC han apuntat la importància de la televisió pública catalana per projectar el cinema arreu del món i l’alt valor de les vendes internacionals i la funció que ha tingut TV3 en aquest àmbit. En aquest sentit, Vicent Sanchís ha reafirmat la necessitat de mostrar a través d’una televisió catalana una visió i un univers referencial propis. Així es fa palesa la importància i necessitat de l’existència una televisió pública catalana. Però segueix pendent el repte de com fer-la viable econòmicament.

Davant la problemàtica d’un govern que no disposa dels recursos necessaris per finançar-la, un productor exposa la possibilitat d’una taxa assumida pels usuaris, com succeeix en altres països Europeus. Sigui com sigui s’imposa no només una reflexió com ha apuntat Sanchis des dels agents de producció de continguts, sinó també, com recalquen els productors, des d’un govern que potser no ha assumit, o no vol assumir, que l’audiovisual és un sector estratègic.

Close
Go top