El Green Shooting en el món audiovisual

Una pràctica emergent que obliga a modificar la filosofia i les pràctiques de la indústria de l’entreteniment.U Marta Lopera-Mármol En col·laboració amb FICMA, CFF, OPA i PAC. El passat 7...
23 Març, 20190 DownloadsDownload