Aquesta pàgina web és propietat de PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (PAC)  i té caràcter merament informatiu sobre els serveis que PAC   ofereix als seus associats. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.pac.cat , està registrat a favor de PAC., amb CIF G58487695. i domicili social en c/consell de cent 419, 4to-1ª, 08009 Barcelona. Telèfon de contacte +34 935118383 i adreça de correu electrònic pac@pac.cat

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de PAC, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de PAC. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. PAC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.pac.cat  La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constituïxen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que PAC tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

4. Intercanvi o difusió d’informació. PAC declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. PAC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-lo.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. PAC no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de PAC no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail de contacte o formulari de dades, està autoritzant expressament a PAC al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, PAC, inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. PAC no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a PAC, Responsable del Fitxer, situat en c/ consell de cent 419, 4to-1ª, 08009 Barcelona.

Ús de cookies:
Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies de tercers (productes: wordpress, woocommerce i Google analytics), concretament:
•    L’inici de sessió, utilitza la cookie de wordpress_[hash] per emmagatzemar els detalls d’autenticació. El seu ús està limitat a la zona de la consola d’administració, / wp -admin /.
•    Després d’iniciar sessió, wordpress estableix el wordpress_logged_in_ cookies_[hash], el que indica que està connectat i qui ets, per a la majoria l’ús de la interfície.
•    WordPress també estableix uns wp -settings- {time} – [UID] cookies. Això s’utilitza per personalitzar la vista de la interfície d’administració, i possiblement també la interfície del lloc principal.
•    __ga de google.com: Utilitzem cookies de google analytics per obtenir posteriors informes d’accés a la web.
L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Close
Go top